Vi tagit fram en webbaserad utbildning som gör det möjligt att dokumentera
teoretiska kunskaper.

För att få använda bakgavellyft måste föraren ha arbetsgivarens skriftliga tillstånd. Kunskaperna om säker användning av bakgavellyft ska vara dokumenterade.

Utbildningen innehåller:

  • Ergonomi
  • Uppbyggnad
  • Drift
  • Manövrering
  • Egenskaper
  • Användningsområde
  • Begränsningar
  • Underhåll
  • Kontroll
  • Teoriprov

En arbetsgivare som låter en arbetstagare eller inhyrd arbetskraft använda lyftanordningar eller lyftredskap skall ha dokumentation över dennes praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen.

Kursen bakgavellyft tar cirka 1-2 timmar och avslutas med ett teoretiskt test. Den som blir godkänd kan skriva ut ett kursintyg och ett underlag för körtillstånd. För att tillståndet ska vara giltigt krävs arbetsgivarens underskrift.