A-utbildning truck

A-utbildning enligt TLP 10* täcker truckkategorier enligt nedan. Utbildningen genomförs på upp till 2 dagar fördelat på teori och praktik.

Innehåll: Truckens konstruktion. Ett ergonomiskt arbetssätt. Daglig tillsyn och skötsel. Material och godshantering. Trafik och säkerhet.

Utbildningsintyg: Utbildningen innehåller teoretiskt och praktiskt kompetensprov och utbildningsintyg utfärdas på de trucktyper som eleven har kört upp på med godkänt resultat.

I priset ingår kurslitteratur.