B-utbildning truck

B-utbildning enligt TLP 10* omfattar truckar enligt nedan. Vilket innefattar truckar i kategori A och B.

B-utbildningen består av upp till 16 timmar teori och 24 timmar praktik. Totalt upp till 5 dagar

Innehåll: Trucktyper samt deras användningsområden. Truckens konstruktion. Ett ergonomiskt arbetssätt. Daglig tillsyn och skötsel. Material och godshantering. Trafik och säkerhet.

Utbildningsintyg: Utbildningen innehåller teoretiskt och praktiskt kompetensprov och utbildningsintyg utfärdas på de trucktyper som eleven har kört upp på med godkänt resultat.

Vid en schemalagd B-utbildning ingår normalt praktik på ledstaplare, skjutstativtruck och motviktstruck.

I priset ingår kurslitteratur, lunch, kaffe samt truckar för övningskörning.
Har ni fler elever så kontakta oss för offert.