Kursen vänder sig till den som yrkesmässigt arbetar som hjullastare inom industri, terminal, hamnområden mm.
Utbildningens syfte är att ge deltagarna kunskap för att bli en säker och ekonomisk förare. Efter genomgående kurs med godkänt resultat
erhåller deltagarna ett av TYA utfärdat kursintyg.

Hjullastarutbildning börjar alltid med en valideringsdag där vi kontrollerar dina förkunskaper för att göra en bedömning av längd på utbildningen.
Efter utbildningen så kommer du att ha alla de kunskaper som krävs för att du skall kunna jobba som hjullastarförare.

LÄROPLAN
TLP2/TLP10 som fastställts av arbetsmarknadens parter

KURSINNEHÅLL
Arbetsmiljö
Regler och förordningar
Maskintyper
Besiktningsreglar
Ergonomi
Hjullastarens arbetssätt
Material och godshantering
Daglig tillsyn och skötsel.
Regler för att framföra hjullastare på allmän väg.
Kvalitet, miljö och säkerhet.

KURSLÄNGD
2 dagar eller enl. överenskommelse