C-utbildning truck

Omfattningen i en C-utbildning enligt TLP 10* beror på elevens förkunskaper och vilken maskintyp det gäller.
Utbildningen innehåller teoretiskt och praktiskt kompetensprov.

Innehåll: Maskintyp. Maskinens konstruktion. Maskinens arbetssätt. Daglig tillsyn. Material- och godshantering. Trafik och säkerhet.

Utbildningen anpassas till varje företag och arbetssituation.