D-utbildning truck

D-utbildning enligt TLP 10* omfattar dragtruckarna enligt nedan. Tidsåtgången beror på elevens förkunskaper både vad gäller teori och praktik.

Utbildningen innehåller teoretiskt och praktiskt kompetensprov.

Utbildningen anpassas till varje företag och arbetssituation. Ta kontakt med oss för vidare diskussion!