Repetitionsutbildning truck

För att bibehålla en säker och effektiv truckhantering krävs regelbunden repetition och fortbildning av företagets truckförare.

Vi rekommenderar en repetitionsutbildning efter 3-5 år.

Innehåll: Tyngdpunkten läggs på säkerhet och daglig tillsyn.

I priset ingår kurslitteratur, lunch och kaffe.