eTruck

Webbaserad utbildning kombinerat med lärarledd praktik och teoretisk sammanfattning. Upplägget möjliggör att truckförare genomför teoridelen vid låg beläggning på arbetsplatsen.

Den webbaserade teoridelen kan delas upp i etapper. Eleverna arbetar interaktivt i sin egen takt. Instruktören följer elevernas resultat via webben och kan sedan anpassa den lärarledda undervisningen efter deras resultat.

Utbildningen följer truckläroplan TLP10 och innehåller teoretiskt och praktiskt kompetensprov.

I priset ingår elevlicens, kurslitteratur, lunch och kaffe vid den lärarledda delen av utbildningen samt truckar för övningskörning.