Mobila Arbetsplattformar

Enligt SS-ISO 18878:2004 samt Liftläroplanen (LLP)

I vår utbildning på mobila arbetsplattformar, s k skylift och saxplattform, betonas säkerhetsaspekten för att skapa en säker arbetsmiljö. Utbildningen pågår en dag och genomförs vid ett flertal tillfällen i olika orter i hela landet.

Innehåll: Genomgång av förarkrav. Besiktning. Instruktioner. Trafikregler. Kontroll av plattform, körövningar och säkerhetsutrustning etc. .

I priset ingår kurslitteratur, lunch, kaffe samt lift för praktisk körning.

Vi kan även genomföra utbildningen hos er. Kontakta oss för offert.