Kranar & Lyftredskap

Enligt SS-ISO 9926-1

Vi genomför utbildning av förare på kran och travers enligt SS-ISO 9926-1. Kursens mål är att reducera antalet olycksfall och tillbud i samband med användning av traverser och andra lyftanordningar. Utbildningarna anordnas efter kundens önskemål.

Innehåll: Krantyper/konstruktion, Före under och efter lyftet, kranteknik, regelverk och säkerhetsföreskrifter, lyftredskap.

I priset ingår kurslitteratur, lunch, kaffe samt travers för övningskörning.

Vi kan även genomföra utbildningen hos er. Kontakta oss för offert.