Förberedelser inför SIK 2A, 3A, 3B

SIK Utbildning/Certifiering "Trafikverkets utbildningar"

SIK Nivå 2A 3A 3B "inför prov"

Om ni behöver en snabb utbildning för att klara trafikverkets SIK prov då har ni kommit rätt, vi har utbildat inom Arbete på väg sen 1996 och utbildat tusentals personer genom åren. Vi kan special träna dig eller din personal så de är förberedda på vad som väntar på SIK provet. Proven är inte direkt gratis och misslyckas gång på gång kan bli dyrt. Anmäler du dig hos oss ökar du din chans & kunskaper inför provet. Då har du inte bara tur.

Vi går effektivt genom utvalda delar av regelverken som styr provet.

För att vara pålästa och förberedda.

TrvKrav & TrvRåd 
Trafikförordningen, Yrkestrafiklagen, Väglagen, Vägmärkesförordningen, och Arbetsmiljö lagen.

Kurslängd

SIK 2A: 8 timmar.

SIK 3A: 16 timmar

SIK 3B: 8 timmar

Information om SIK

SIK (Skandinavisk Infrastukturkomp.) Arbete på väg

Entreprenader som åberopar kompetenskrav enligt SIK-modell (Skandinavisk Infrastukturkompetens) ska certifieras i fyra nivåer:

Nivå 2:
Kompetenskrav för förare av vägunderhåll-, service- och arbetsfordon inklusive fordon med skyddsfunktion.

Nivå 3A:
Kompetenskrav för utmärkningsansvariga.

Nivå 3B:
Kompetenskrav för trafikdirigering vid vägarbete.

Nivå 4:
Kompetenskrav för att styra och leda entreprenaden samt ansvar för trafik och skyddsanordningar.
Som hjälpmedel för att förbättra kompetensen inom ovanstående nivåer rekommenderar Trafikverket
kunskap om innehållet i Trafikverkets tekniska råd för arbete på väg (TRVR APV (TDOK 2012:88)) och Trafikverkets broschyrer ”Arbeta med väghållningsfordon- hur du ska varna, vägleda och värna för en säkrare arbetsmiljö” och ”För din och trafikanternas säkerhet- utmärkning och utsättning av vägmärken och skyddsanordningar vid vägarbeten”.

Beställ eller ladda ner materialet via Trafikverkets webbutik.
Kravställd kompetens ska certifieras genom ett kunskapsprovenligt kompetenskrav nedan.
All personal i entreprenaden och som befinner sig inom vägområdet ska inneha godkänd certifiering före byggstart.

  • Definiera nödvändig kompetens för personal som utför arbeten i förhållande till ställdakrav för Arbete på vä
  • Värdera personalens kompetensnivå i förhållande till kravställd kompetens.
  • Genomföra utbildning eller andra åtgärder för att uppnå kravställd kompetens.
  • Värdera effekten av de kompetenshöjande åtgärderna.
  • Klargöra för personalen hur deras kompetens bidrar till att uppnå ställda krav för Arbete på väg.
  • Dokumentera genomförda kompetenshöjande åtgärder.

Hela Trafikverkets text om SIK och Arbete på väg finns här:
Beskrivning av SIK kompetenskrav enligt Nivå 2, 3A, 3B och 4. SIK Kompetenskrav Arbete på väg.