Kompetenskraven är inarbetade i det fastställda regelverket för Arbete på väg, TRVK Apv och TRVR Apv.

Personer som arbetar i en entreprenad som är upphandlad enligt TRVK APVoch TRVR APV ska ha kompetens nivå 1, 2 eller 3. Nivå 1 är lägsta kompetensnivån. Alla som vistas inom ett vägarbetsområde måste ha kompetens nivå 1.

Du som arbetar i ett pågående kontrakt som har IFS 2003:1 eller uppdatering 2005:2 och de som är upphandlade efter IFS 2009:4 ska vara
utbildad enligt det som framgår i respektive IFS.

I de Grundpaketdriftupphandlingar ”driften” (cirka 130 driftområden i Sverige) som kontraktssigneras 1 september 2013 kommer IFS 2009:4 att vara en del av kontraktshandlingen. Detta innebär att man då hänvisar till de tidigare utbildningskraven som Säkerhet på väg, Hjälp på väg, Miljö och Utmärkningsansvarig.

Det gäller alla utbildningar i Säkerhet på väg, Påbyggnadskurs för utmärkningsansvariga, Vakt och Hjälp på väg inom ramen för Arbete på väg.

SÄKERHET PÅ VÄG
MILJÖ
VAKT
HJÄLP PÅ VÄG
PÅBYGGNADSUTB. FÖR UTMÄRKNINGSANSVARIG

För er som är i behov av dessa kurser ber vi er kontakta oss!

För ytterligare information om nuvarande kompetenskrav ber vi er klicka på respektive rubriker av utbildningar.