Arbete på väg 1 (APV) utbildningKURSBESKRIVNING
Arbete på väg Nivå 1 (tillsammans med Nivå 2 motsvarar det tidigare kurs i Säkerhet på väg).

STYRANDE DOKUMENT
Kompetenskraven är inarbetade i det fastställda regelverket för Arbete på väg, TRVK Apv och TRVR Apv.
Personer som arbetar i en entreprenad som är upphandlad enligt TRVK APV och TRVR APV ska ha kompetens nivå 1, 2 eller 3. Nivå 1 är lägsta kompetensnivån. Alla som vistas inom ett vägarbetsområde måste ha kompetens nivå 1.
Du som arbetar i ett pågående kontrakt som har IFS 2003:1 eller uppdatering 2005:2 och de som är upphandlade efter IFS 2009:4 ska vara utbildad enligt det som framgår i respektive IFS.

I de Grundpaketdriftupphandlingar ”driften” (cirka 130 driftområden i Sverige) som kontraktssigneras 1 september 2013 kommer IFS 2009:4 att vara en del av kontraktshandlingen. Detta innebär att man då hänvisar till de tidigare utbildningskraven som Säkerhet på väg, Hjälp på väg, Miljö och Utmärkningsansvarig.

Arbetsmiljölagen 1977:1160

ANTAL
Max antal deltagare per kurstillfälle är 15-20 deltagare.

KURSINNEHÅLL
Personlig skyddsutrustning
Definitioner på de olika zonindelningarna på en arbetsplats
Hastighet och krockvåld
Information om AML och dess föreskrifter
Trafikverkets, trafikingenjören och projektledarens roll i objektet

Utöver ovanstående innehåll kan grundutbildningen även anpassas och ta upp
Arbetsmiljöverkets föreskriftsamling, allmän information om arbetsmiljölagen
etc.

MÅLGRUPP
Avser kompetenskrav för all personal som ska utföra vägarbete där Trafikverket är väghållare och/eller inom det statliga och kommunala vägnätet.

KURSMÅL
Syftet med utbildningen är att förstå Nollvisionen och modernt trafiksäkerhetsarbete
Trafiksäkerheten och arbetsmiljövillkoren
Betydelsen av det egna uppträdandet och hur det kan påverka säkerheten
Trafikantens uppträdande och hur det kan påverka säkerheten
Att känna till ansvar och ansvarsfördelning vid vägarbeten
Grundläggande säkerhetskrav

KURSLÄNGD

2-3 timmar

FÖRKUNSKAP

Inga förkunskapskrav

ÖVRIGT

Deltagarna erhåller studiematerial.

Kursen avslutas med teoritest och deltagarna erhåller ett utbildningsintyg vid godkänt resultat. Intyget giltigt i 15 månader.