Arbete på väg 1+2 (APV) utbildningKURSBESKRIVNING
Arbete på väg Nivå 2 (motsvarar tillsammans med Nivå 1 tidigare Säkerhet på väg)

STYRANDE DOKUMENT
Kompetenskraven är inarbetade i det fastställda regelverket för Arbete på väg, TRVK Apv och TRVR Apv.
Personer som arbetar i en entreprenad som är upphandlad enligt TRVK APVoch TRVR APV ska ha kompetens nivå 1, 2 eller 3. Nivå 1 är lägsta kompetensnivån. Alla som vistas inom ett vägarbetsområde måste ha kompetens nivå 1.
Du som arbetar i ett pågående kontrakt som har IFS 2003:1 eller uppdatering 2005:2 och de som är upphandlade efter IFS 2009:4 ska vara utbildad enligt det som framgår i respektive IFS.

I de Grundpaketdriftupphandlingar ”driften” (cirka 130 driftområden i Sverige) som kontraktssigneras 1 september 2013 kommer IFS 2009:4 att vara en del av kontraktshandlingen. Detta innebär att man då hänvisar till de tidigare utbildningskraven som Säkerhet på väg, Hjälp på väg, Miljö och Utmärkningsansvarig.

Arbetsmiljölagen 1977:1160

ANTAL
Max antal deltagare per kurstillfälle är 15-20 deltagare.

KURSINNEHÅLL
Allmänt om vägarbeten
Vägmärken som får vara fordonsmonterade, storlekar etc.
Arbete från arbetsplattform
Grundläggande bestämmelser i AML och AFS.
Egen riskanalys
Trafikverkets exempelsamling för arbete på väg
Arbetsmetoder
Fordons placering på väg och regler för förare av väghållningsfordon

Utöver ovanstående innehåll kan grundutbildningen även anpassas och ta upp
Arbetsmiljöverkets föreskriftsamling, allmän information om arbetsmiljölagen
etc.

MÅLGRUPP
Avser kompetenskrav för förare av alla typer av vägunderhållsfordon, service- och arbetsfordon etc.
Utbildningen ger efter godkänt kunskapstest behörighet att utrusta och utmärka
sitt eget fordon. Den ger också kunskap om var och hur fordonet ska placeras
för att nå optimal och god arbetsmiljö för sig själv och sina kollegor men även
god trafiksäkerhet för de trafikanter som passerar.

Utbildningen kan även komma att omfatta andra yrkeskategorier i upphandlingar
av Trafikverket, till exempel bärgningsfordon, fordonsreparatörer etc. Även förare av tillfälliga väghållninsfordon omfattas av krav enligt Nivå 2. Tillfälliga väghållningsfordon är fordon som till exempel deltar i byggande, drift eller underhåll vid väg eller ledningsarbete.

KURSMÅL
Syftet med utbildningen är att förstå Nollvisionen och modernt trafiksäkerhetsarbete
Trafiksäkerheten och arbetsmiljövillkoren
Betydelsen av det egna uppträdandet och hur det kan påverka säkerheten
Trafikantens uppträdande och hur det kan påverka säkerheten
Att känna till ansvar och ansvarsfördelning vid vägarbeten
Grundläggande säkerhetskrav

KURSLÄNGD

8 timmar

FÖRKUNSKAP

Nivå 1

ÖVRIGT
Kursen kan även tas i kombination med Nivå 1 och motsvarar då tidigare Säkerhet
på väg). Deltagarna erhåller studiematerial.

Kursen avslutas med teoritest och deltagarna erhåller ett utbildningsintyg vid godkänt resultat.
Intyget giltigt i 60 månader.