Arbete på väg 1.1 utbildningDenna utbildning finns även på engelska.

Steg 1.1 Allmän grundkompetens

Enligt Nollvisionens synsätt måste mänskliga misstag tolereras i trafiken, men konsekvenserna av misstagen får inte leda till att människor dödas eller skadas.

De som har sin arbetsplats på vägen eller gatan utsätts för mycket stora olycksrisker. Våra vägar och fordon har genom åren blivit allt bättre. Det innebär att hastigheterna ofta är höga förbi arbetsplatserna. Kravet att vägen som arbetsplats jämställs med andra arbetsplatser är självklart, med tanke på arbetsmiljö och säkerhet.

För att inte trafiksäkerheten ska åsidosättas måste vi ta hänsyn till trafikanterna så att de varnas och görs uppmärksamma på begränsad framkomlighet, uppställda maskiner med mera. Trafikanterna har också rätt att ställa vissa krav på framkomlighet.

För att ge ett fullgott skydd för vägarbetare och god framkomlighet för trafikanten måste planeringen av trafikanordningarna vara ytterst noggrann.

Målgrupp

All personal som utför vägarbete eller liknande där Trafikverket är beställare.

Syfte/Målsättning

Veta vilka skydds- och säkerhetsföreskrifter som gäller på arbetsplatsen och Trafikverkets krav.

Känna till hur en säker vägarbetsplats skapas.

Förstå sambandet mellan trafikstörande arbeten och trafikanternas behov av trafiksäkerhet och framkomlighet.

Förkunskaper: Inga.

Innehåll

  • AML och dess föreskrifter, inklusive riskanalys
  • Arbetsgivarens roll
  • Beställarens (Trafikverket) roll
  • Skydds- och säkerhetsföreskrifter, Regelverk
  • Personlig skyddsutrustning
  • Väglag, Vägmärkesförordning, Trafikförordning
  • Hastighet och krockvåld
  • Trafikantbeteende

Utbildningen avslutas med ett skriftligt kunskapstest för att säkerställa att kunskapskraven uppnås.