KURSBESKRIVNING 
HLR D - Första hjälpen

STYRANDE DOKUMENT

ANTAL
Max antal deltagare 10 deltagare

KURSINNEHÅLL
Repetition av HLR
Vikten av tidig defibrillering
Handlingsplan vid larm
Hur man använder en hjärtstartare och vilka säkerhetsaspekter som gäller
Vad händer i kroppen vid hjärtstopp?

MÅLGRUPP
De som ska använda en defibrilleringsmaskin. Personal som arbetar där defibrillatorer sitter uppsatta.

KURSMÅL
Att kunna hantera en defibrillator.

KURSLÄNGD
4 tim

FÖRKUNSKAP
Ha genomgått HLR. För de som inte har genomgått HLR tidigare kan vi komplettera med extra HLR i samband med kurstillfället.

ÖVRIGT
Deltagarna erhåller ett studiematerial.