Kursen riktar sig till de som i begränsad omfattning utför arbete med hantverkar- och rullställningar med högst 5 meter till arbetsplan, eller som leder detta arbete. Kursen gäller för byggnation av ställningar med en generell monteringsinstruktion, dvs. typkontrollerade ställningar.

Kursens omfattning

  • Förståelse av planer för uppförande, nedmontering eller ändring av ställning
  • Säkerhet vid uppförande, nedmontering eller ändring av ställning
  • Riskförebyggande åtgärder. Påverkan av väderförhållande
  • Tillåten belastning
  • Genomgång av regler för hantverkar- och rullställningar i Sverige
  • Orientering om regler för övriga ställningar i Sverige
  • Genomgång av typkontrollintyg och monteringsinstruktioner för hantverkar- och rullställningar

Om rullställning

Enligt den nya föreskriften från Arbetsmiljöverket (AFS 2013:4) så definieras en prefabricerad rullställning som en “prefabricerad ställning med hjul som är avsedd för att användas fristående och som har en maximal höjd till arbetsplan av 2,0 till 12,0 m.”

Denna kurs är alltså lämplig att gå om man exempelvis skall arbeta med Wibe Ladders ställningsmodeller RT, ST och FT upp till 5,0 meter.

Kurslängd
4 timmar

Utbildningsbevis
Efter godkänt prov skickas utbildningsbevis till deltagarna.