KURSBESKRIVNING
Fallskydd Grund och Utökad. Står reglerat avseende kunskap och utrustning i AFS 2001:3

ANTAL
Max 8-12 deltagare

KURSINNEHÅLL
Utbildningen genomförs antingen på plats hos kund eller vid något av våra platskontor.
Utbildningen kan antingen vara helt teoretisk (4 timmar) och där man endast går igenom fallskyddsutrustning. Eller teoretisk med en praktisk del där vi både provar och arbetar i en helsele, lär oss hur den ska sitta. Vi använder oss också av fallskyddsblock, replås samt stödutrustning.

Utbildningen är oerhört nyttig ifall du arbetar i situationer där du saknar fast mark under fötterna, arbetar i hängande rep, eller står med rör, stegpinne etc. och befinner dig på lutande underlag upp till och även mer än 45 graders lutning.

KURSMÅL
För personal som arbetar i områden med risk för fall samt ed behov av att kunna rädda arbetstagare vid fall.
 
DOKUMENTATION

Läromedel samt intyg vid godkänd utbildning.