Brandfarliga arbeten som utförs på en tillfällig arbetsplats

Brandfarliga Arbeten är en ny och modern utbildning för alla som arbetar med moment där det finns risk för att en brand kan uppstå. Utbildningen uppfyller försäkringsbolagens krav och säkerhetsföreskrifter på att tillståndsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga arbeten på tillfällig arbetsplats, är utbildade och har certifikat som motsvarar Brandskyddsföreningens kurs “Heta arbeten”.

Alla arbeten som på något sätt orsakar uppvärmning, till exempel svetsning, lödning, torkning, ska utföras brandsäkert. De som utför tillfälliga arbeten med risk för brand måste genomgå en utbildning för att få det tillstånd som krävs.

Utbildningen Brandfarliga Arbeten ger ett giltigt certifikat enligt försäkringsbolagens villkor. Vår utbildning är också anpassad till förhållanden i olika branscher. De som går utbildningen får förståelse för risksituationer på just sin arbetsplats och kan direkt tillämpa kunskaperna i sitt arbete.

Målgrupp
Arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som är beställare av brandfarliga arbeten har det formella brandskyddsansvaret som exempelvis bygganläggningsföretag, elföretag, kommuner, industri, sågverk, skolor, VVS, kyl- och ventilationsföretag, golvläggare, riv- och saneringsföretag, fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar, hamn, järnväg, skog, hovsla-gare och veterinärer som utför hornbränning på boskap med flera.

Längd: 8 timmar
Giltighetstid: 5 år

Efter genom förd utbildning och godkänt kunskapsprov utfärdas intyg och certifikat till deltagaren samt registrering i ID06.

Pris kontakta oss för offert.
Vi kan företagsanpassa utbildningen. Kontakta oss för mer information.