KURSBESKRIVNING
Första hjälpen och krisstöd

För er som inte har krav på er att genomföra Hjälp på väg (Trafikverkets tidigare kravkurs) gäller kraven enligt att ge sina anställda utbildning i Första hjälpen och krisstöd (enligt AFS 1999:7). Lämpligt antal anställd på arbetsplatsen ska ha utbildning i Första hjälpen.

Vi erbjuder utbildningen tillsammans med HLR och den varar då 4 timmar.

STYRANDE DOKUMENT
Arbetsmiljölagen samt AFS 1999:7

ANTAL
Max antal deltagare är 12-14 deltagare per utbildningstillfälle.

KURSINNEHÅLL
Varför Första hjälpen?
Första hjälpen, medvetandekontroll
Krisstöd, hur ska man agera vid ett tillbud?
Organisera och handla på en olycksplats
Praktiska övningar (typfall, scenariefall vid arbetsplatsen enligt ök.).
HLR (vid överenskommelse).

KURSMÅL
Efter kursen skall deltagarna kunna agera på en olycksplats och ta hand om
eventuella skadade (varna, larma, ge första hjälpen och släcka brand).

KURSLÄNGD
3 - 4 tim. beroende på om det ska innefatta HLR eller inte.

FÖRKUNSKAP
Inga förkunskaper krävs.

ÖVRIGT
Efter genomgången kurs i HLR med godkänt resultat erhåller deltagarna utbildningsintyg. Deltagarna erhåller studiematerial.