Utbildning i TraversKURSBESKRIVNING 
Travers

STYRANDE DOKUMENT
AFS 2006:6

KURSINNEHÅLL

Deltagarna ska känna till vilken lagstiftning som gäller, hur man definierar och klassar lyftredskap och lyftanordningar och hur man använder lyftanordningar och lyftredskap på ett säkert sätt i praktiken.

Exempel på innehåll
Vilka lagar, föreskrifter och bestämmelser gäller för användning av lyftanordningar?
Säker användning av lyftanordning; planering, manövrering och körteknik.
Förarens kommunikation
Ergonomi
Säkerhet och olyckor
Lyftvinklar, viktfördelning, tyngdpunkter och maxlaster.
Säker koppling av lyftredskap.
Egen kontroll av lyftanordningar, lyftredskap och skyddsanordningar mm.
Teoretiskt skriftligt prov.
Praktiskt prov

KURSLÄNGD
1-2 dagar (fördelat mellan teori och praktik).

FÖRKUNSKAP

ÖVRIGT
Varje deltagare erhåller ett mindre omfattande läromedel. Dessutom får varje grupp två böcker ”Säkra lyft och lasthantering” som är utgiven av Inspecta.

Deltagarna får ett förarbevis/utbildningsbevis efter avslutad kurs.