Kort om KL
KL Utbildning arbetar inom arbetsmiljöområdet och är ett rikstäckande utbildnings- och konsultföretag som företrädesvis verkar inom bygg- och transportbranschen.
Arbetsmiljö har stor betydelse för människors välbefinnande och är ibland direkt livsavgörande samtidigt som det är avgörande för företagets kvalitet, effektivitet och produktivitet.

Vi har erfarenhet och vana av att arbeta med stora koncerner och klarar av att hantera omfattande uppdrag runt om i landet. Vår flexibilitet, lyhördhet och kundfokus gör att vi gärna arbetar i nära relation med kunden – oavsett storlek eller antalet anställda.

Vision

Varför stiger vi upp på morgonen?
Vi vill förebygga arbetsplatsolyckor och få bort dödsolyckor på våra arbetsplatser. Vi vet att rätt kompetens säkerställer kvalitet och minskar riskerna för arbetsplatsolyckor. Det handlar även mycket om attityder, beteende och slarv vilket är svårt att komma tillrätta med.
Men om vi kan påvisa att även små förändringar som passar in i helheten ger tydliga resultat och att det även hänger ihop med kvalitet, effektivitet och ekonomi så kanske fler tar till sig budskapet och ser fördelarna med att påbörja arbetet.

Tryggare arbetsplats och inga oplanerade avbrott
Arbetsmiljöverket skärpte lagar och krav den 1 juli 2014, det kostar mycket att inte följa föreskrifterna eller att se mellan fingrarna idag. Men det handlar om så mycket mer. Arbetsgivare och anställd vinner på att arbeta tillsammans för att trygga arbetsmiljön.

Vi hjälper er med både utbildning- och konsultverksamhet i syfte att reducera kostnader, förebygga olyckor eller att effektivisera arbetsplatser.

KL Utbildning stödjer Barncanderfonden