eADR utbildningeADR 1.3 gods är en utbildning som vänder sig till alla som är delaktiga eller sysselsatta med transport av farligt gods och som inte behöver ADR-intyg. Du får på ett lättillgängligt sätt allmänna kunskaper om farligt gods. Kunskaper som gör att riskerna för tillbud och olycksfall minskar och att det blir en säker hantering av det farliga godset. Information varvas med övningar och frågor.

Kursmål för eADR 1.3

Syftet med utbildningen är att personalen som ingår i en transportkedja ska få kännedom om de risker och faror som är förknippade med det farliga gods som de hanterar och vilka regler som är tillämpliga.

Målgrupp

Alla personer som är involverade i transport av farligt gods skall ha fått 1.3-utbildning innan de utför arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods. Om en person ska utföra arbetsuppgifter som denne saknar utbildning för, får detta endast ske under övervakning av en utbildad person. Detta berör dig som arbetar i rollen som: Lastare, Lossare, Förpackare, Truckförare, Lagerpersonal, Arbetsledare, Skyddsombud, Företagsledare, Trafikplanerare Inköpare m.fl.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Kursbevis och certifikat

Kursen avslutas med ett test och vid godkänt resultat kan du skriva ut ditt intyg.

Kurslängd

Självstudier, ca 3 timmar