Säkra LyftMånga olyckor sker på grund av felaktig lastkoppling och/eller slitna lyftredskap.

Det är viktigt att känna till föreskrifter, säkerhetsregler och vilka lagar som gäller vid arbete med last, lyft och koppling.
Deltagaren ska känna till lagstiftning, kassationsgränser, hur man klassar olika lyftredskap etc.

EXEMPEL PÅ KURSINNEHÅLL
Lagar, föreskrifter och normer.
Ansvar och skyldigheter som lastkopplare
Samspel mellan kran, lastkopplare och signalman.
Val av olika lyftredskap
Lyftvinklar, tyngdpunkter, maxlaster
Daglig tillsyn innan användning av lyftredskap
Besiktningsregler och fortlöpande tillsyn av lyftredskap
Personlyft med kranar

Kursen avslutas med ett teoretiskt prov.

Utbildningen ger dokumenterade kunskaper gällande användning av lyftredskap enligt Arbetsmiljöverkets krav AFS 2206:6.
 
KURSLÄNGD
4- 6 tim

Kursen kan företagsanpassas.