Webbutbildning
Tänk på att det är endast vissa truckutbildningar som kan göras online. Dessa kan du läsa om här.

STYRANDE DOKUMENT
AFS 2006:4 Användning av arbetsutrustning
AFS 2006:5 Användning av truckar
AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap
AFS 2006:7 Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar
AFS 2014:20 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:5) om användning av truckar.

A-utbildning truck 
A-utbildning enligt TLP 10  täcker truckkategorier enligt nedan.
Utbildningen genomförs på upp till 2 dagar fördelat på teori och praktik.

Innehåll: Truckens konstruktion. Ett ergonomiskt arbetssätt. Daglig tillsyn och skötsel. Material och godshantering. Trafik och säkerhet. 
Utbildningsintyg: Utbildningen innehåller teoretiskt och praktiskt kompetensprov och utbildningsintyg utfärdas på de trucktyper som
eleven har kört upp på med godkänt resultat.

--------------------------------

B-utbildning truck
B-utbildning enligt TLP 10 omfattar truckar enligt nedan. Vilket innefattar truckar i kategori A och B.
B-utbildningen består av upp till 16 timmar teori och 24 timmar praktik. Totalt upp till 5 dagar.

Innehåll: Trucktyper samt deras användningsområden. Truckens konstruktion. Ett ergonomiskt arbetssätt. Daglig tillsyn och skötsel.
Material och godshantering. Trafik och säkerhet.
Utbildningsintyg: Utbildningen innehåller teoretiskt och praktiskt kompetensprov och utbildningsintyg utfärdas på de trucktyper som eleven har kört upp på med godkänt resultat.
Vid en schemalagd B-utbildning ingår normalt praktik på ledstaplare, skjutstativtruck och motviktstruck.

--------------------------------

C-utbildning truck 
Omfattningen i en C-utbildning enligt TLP 10 beror på elevens förkunskaper och vilken maskintyp det gäller.
Utbildningen innehåller teoretiskt och praktiskt kompetensprov.

Läs mer om respektive kurs:

Tänk på:
Från och med 1 juli 2014 kan det kosta upp till 150 000 kronor för arbetsgivare som inte har utfärdat skriftliga tillstånd till sina truckförare.
Läs mer på www.av.se