Arbete på väg 3A (APV)KURSBESKRIVNING
Arbete på väg Nivå 3A

STYRANDE DOKUMENT
Kompetenskraven är inarbetade i det fastställda regelverket för Arbete på väg, TRVK Apv och TRVR Apv.
Personer som arbetar i en entreprenad som är upphandlad enligt TRVK APV och TRVR APV ska ha kompetens nivå 1, 2 eller 3. Nivå 1 är lägsta kompetensnivån. Alla som vistas inom ett vägarbetsområde måste ha kompetens nivå 1.

Du som arbetar i ett pågående kontrakt som har IFS 2003:1 eller uppdatering 2005:2 och de som är upphandlade efter IFS 2009:4 ska vara utbildad enligt det som framgår i respektive IFS.

I de Grundpaketdriftupphandlingar ”driften” (cirka 130 driftområden i Sverige) som kontraktssigneras 1 september 2013 kommer IFS 2009:4 att vara en del av kontraktshandlingen. Detta innebär att man då hänvisar till de tidigare utbildningskraven som Säkerhet på väg, Hjälp på väg, Miljö och Utmärkningsansvarig.

Arbetsmiljölagen 1977:1160

ANTAL
Max antal deltagare per kurstillfälle är 16-20 deltagare

KURSINNEHÅLL
Kursen ger deltagarna kunskaper i att upprätta och tyda en trafikanordningsplan. De får också kunskaper om vilka krav som finns för utmärkning av en vägarbetsplats, för fordonsutmärkning samt för hur tunga skydd och barriärer används.

Kursen ger även kännedom om:
Fördjupning om vägarbeten
VMF och dess föreskrifter
Skyddsanordningar som är tillåtna att användas, dess funktion och handhavande
Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter
Fördjupning om Trafikverkets exempelsamling för arbete på väg, bl.a. fasta  arbetsplatser, trafikreglering etc.
Objektanpassa TA-planer
Trafikanters behov avseende framkomlighet, säkerhet och information
Trafikverkets styrande dokument
Arbetsmiljöverkets väglednings PM 2005


MÅLGRUPP
Alla de som ansvarar för skyltning och avstängning (såsom arbetsledare, platschef, utmärkningsansvarig etc.). Personal som upprättar trafikanordningsplaner. Avser kompetenskrav för att utföra utmärkning av markplacerade vägmärken och skyddsanordningar.
Utbildningen ger efter godkänt kunskapstest behörighet för utmärkning på en fast vägarbetsplats samt att vara gruppansvarig för rörliga och intermittenta arbeten.

Personal som ingår inom BAS-P och BAS-Us ansvarsområde med ett ansvarsåtagande ska ha kompetens enligt Nivå 3.

KURSMÅL
Efter kursen ska deltagarna förstå hur en på- och avetablering av en arbetsplats kan påverka riskerna. Deltagaren ska även förstå hur man upprättar en trafikanordningsplan. Ha kunskap om lagar och föreskrifter som styr utmärkning, och arbetet vid väg.

KURSLÄNGD
16 timmar

FÖRKUNSKAP
Nivå 2

ÖVRIGT

Deltagarna erhåller studiematerial

Kursen avslutas med teoretiskt prov och deltagarna erhåller ett utbildningsintyg vid godkänt resultat.
Intyget giltigt i 60 månader.