Hantering av personuppgifter

GDPR – General Data Protection Regulation

Här beskrivs hur KL Utbildning AB i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU 2016/679) ”GDPR” behandlar personuppgifter.

Kenneth Lindén Utbildning AB 556736–9540 Nävlinge 2496, 288 93 Nävlinge.

Är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina uppgifter inom vårt bokningssystem och CRM/bokföringssystem. För att tydligare beskriva hur vi hanterar dina personuppgifter har vi tagit fram en integritetspolicy som förklarar hur vi behandla och skyddar dina uppgifter och dina rättigheter och hur du kan använda dig av dem.

KL Utbildning AB är ett företag som säljer och marknadsför utbildningar och konsulttjänster inom främst arbetsmiljö och säkerhet. Vid köp av dessa tjänster kan KL Utbildning AB komma att behandla personuppgifter om dig.

Användning av dina personuppgifter som kund

Vi behandlar viss information om dig för att du har valt att köpa en konsulttjänst eller utbildning hos oss. De personuppgifter vi samlar in om dig behandlas för ändamålet och rättslig grund enligt nedan och för att följa gällande lagstiftningen.

Ändamål: För att köpa konsulttjänst eller utbildning. För att kunna ge dig rekommendationer, erbjudanden och anpassade tjänster, hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt t.ex. utbildningsintyg.

Behandling: Inhämta personuppgifter från dig som beställare eller kursdeltagare. Utbildningshistorik, information om bokade utbildningar genomförda hos oss. Genomförda prov på utbildningar som kräver den typen av dokumentation. Att vi upplyser om personuppgifterna kan  behövas hanteras av någon extern part. Exempelvis. Brandfarliga Arbeten, Brandskyddsföreningen, ID06 kompetensdatabas, Energiföretagen. För registrering av genomförd utbildning i företagens kompetensdatabas.

Kategorier av personuppgifter: Företag, Organisationsnummer, Adress, Postnummer, Ort, Kontaktperson, Telefon, Epost, Namn, deltagare, Personnummer, deltagare

Laglig grund: Fullgörande av avtal

Lagringstid: Behovet av lagringstid motiveras av en skyldighet vid behov kunna uppvisa certifikatens eller intygens existens och giltighet vid förfrågan av behörig part så som relevant  myndighet, arbetsgivare eller berörd individ.

Information som kan lämnas ut

Vi kan dela med oss av information till andra företag som behandlar data på våra vägnar för att vi ska kunna utföra våra tjänster, t.ex. bokning, administration eller andra tjänster för att upprätthålla och tillämpa våra användarvillkor och leveransvillkor. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess. Företaget samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES. Dina personuppgifter kommer inte att överföras till och behandlas av mottagare i land utanför EU/EES.

Personuppgiftshanteringen

I och med att du lämnar uppgifter till KL Utbildning AB ger du din tillåtelse till att KL Utbildning AB registrerar och lagrar uppgifter om vilken tjänst du köpt samt behandlar de angivna personuppgifterna för den köpta tjänsten. Som grund för behandling kommer KL Utbildning AB att hänvisa till uppfyllande av avtal eller samtycke. Observera att du närsomhelst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt. KL Utbildning AB kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är kund hos oss. Uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för ändamål som de har samlats in för. Viss information kan behållas längre då det krävs p.g.a. andra lagkrav. Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög säkerhet och sekretess.

Dina rättigheter

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. KL Utbildning AB kommer på eget eller kundens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss. Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av  KL Utbildning AB skall du kontakta oss. Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföring, rekommendationer, erbjudanden och anpassade tjänster, från KL Utbildning AB genom att kontakta oss. Du kan erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade genom att skriftligt begära ett s.k. registerutdrag från Kenneth Lindén Utbildning AB.

Om du har du frågor rörande vår hantering av dina personuppgifter eller om du vill utöva dina rättigheter kopplade till hanteringen av dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  Telefon: 010–20 90 190