Utbildning för byggarbetsmiljösamordnare vänder sig till den som ska verka som BAS P eller BAS U. Endagarsutbildningen vänder sig till dig som har erfarenhet av att planera och leda projekt och redan har goda kunskaper i arbetsmiljöfrågor. Lämpliga förkunskaper är utbildningen BAM— bättre arbetsmiljö eller motsvarande.

Om BAS P/U

Vid varje bygg- och anläggningsarbete ska det finnas en byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) och en för utförande (BAS-U) som ska utses av byggherren. Den som utses ska kunna styrka utbildning och erfarenhet för att inneha rollen. Denna kurs går igenom det ansvar som åläggs beställare, byggherre BAS-P och BAS-U.

Syftet med utbildningen

Deltagaren skall få kunskap om arbetsmiljöansvaret och hur arbetsmiljöfrågor ska beaktas från planering och projektering till utförande samt att deltagaren efter utbildning skall ha de kunskaper som krävs för att kunna fungera som byggarbetsmiljösamordnare.

Målet med utbildningen

Utbildningen ger kunskap i hur arbetsmiljöfrågorna skall styras hela vägen från planering till färdigställandet av byggprojektet.

Omfattning:

  • Byggarbetsplatsens utformning
  • Arbetsmiljöverkets föreskrifter om byggande
  • Arbetsmiljöansvar och straffansvar
  • Arbetsgivar- och arbetstagaransvar
  • Byggherre- och projekteringsansvar
  • Ansvar för BAS P och BAS U
  • Upprättande av arbetsmiljöplan och förhandsanmälan
  • Arbetsmiljölagen och regelverket

Styrande dokument

Arbetsmiljöverkets krav på en Byggarbetsmiljösamordnare finns i ändringsföreskriften AFS 2008:16 om Byggnads- och Anläggningsarbete § 6.

Kurslängd: 8 timmar

Intyg: Utfärdas efter genomgången utbildning med godkänt prov.