ADR Utbildning

För att kunna gå en specialkurs måste man först ha läst grundutbildningen (styckegods). Denna utbildning i ADR Klass 1 riktar sig till dig som förare, som skall komplettera ditt ADR-intyg styckegods med att även gälla för klass 1 vilket är för explosiva ämnen och föremål.

Syftet med utbildningen är att göra dig medveten om de risker som kan uppstå och ge dig kunskap om vilka regler som gäller för att förebygga olyckor. Om en olycka ändå inträffar ska du veta vilka åtgärder som ska vidtas för att minimera skador på liv, hälsa, miljö eller egendom.

Förkunskaper

Giltig grundkurs

Kursen består av 1 dag lärarledd utbildning.

Kursinnehåll

  • Lagstiftning och regler för transport av explosiva ämnen och föremål
  • Särskilda risker med explosiva ämnen och föremål
  • Krav på förpackningar och märkning av kollin
  • Transporthandlingar, särskilda uppgifter i godsdeklarationen
  • Krav på fordon och containrar
  • Särskilda transportbestämmelser, samlastning och utrustning för klass 1
  • Begränsningar vid transport av explosiva ämnen och föremål
  • Krav på märkning och etikettering av fordon och containrar

Kurslitteratur, praktiska övningar, ADR-kurslitteratur, frukost, lunch och fika ingår i priset.
Efter godkända prov erhålls ett ADR-intyg som är giltigt i fem år.

Prov genomförs på Trafikverket. Provtider beställs av eleven själv