Brandfarliga heta arbeten som utförs på en tillfällig arbetsplats.

Arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning kallas Heta arbeten. Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att tillståndsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga heta arbeten är utbildade och har certifikat.

För vem?

Utbildningen vänder sig till alla som utför, ger tillstånd till eller är brandvakt vid Brandfarliga heta arbeten. Brandfarliga heta arbeten är alla arbetsmoment som utförs på tillfälliga arbetsplatser där det föreligger en risk att brand uppstår.

Syfte:

Deltagarna skall få kunskap i förebyggande åtgärder så att risken för brand eller annan skada minimeras.

Kursens mål:

Att deltagarna efter genomförd utbildning ska ha de kunskaper som krävs för att kunna vidta nödvändiga åtgärder inför, under och efter Brandfarliga Arbeten. De ska också få förståelse för risksituationer på just sin arbetsplats och direkt kunna tillämpa kunskaperna i sitt arbete.

Innehåll:

  • Ansvar, lagar och regler
  • Organisation
  • Säkerhetsregler och försäkringsvillkor
  • Riskhantering och konsekvenser
  • Grundläggande brandskydd
  • Brandfarlig vara
  • Praktisk släckövning

Längd: 8 timmar

Giltighetstid: 5 år

Efter genomförd utbildning och godkänt certifieringstest får deltagaren intyg och certifikat. Registrering ID06.

Inga förkunskaper behövs.