Steg 2.1 TMA

Kompetenskrav på förare av vissa väghållningsfordon.

Målgrupp
Förare av väghållningsfordon som är utrustad med energiupptagande skyddsanordning(TMA= Truck Mounted Attenuator, monterat på eller draget av fordon) samt samtliga förare av väghållningsfordon som utför arbeten med intermittent utmärkning på skyddsklassade och TEN-T vägar.

Syfte/Målsättning

Efter utbildningen skall deltagaren ha goda kunskaper i samt förståelse för hur man skall tänka och agera för att försäkra sig om en god arbetsmiljö och trafiksäkerhet. Utbildningen tar upp lagar och regler som gäller för personer som utför vägarbete och hur regler skall tillämpas vid olika arbeten. Du får även en förståelse för vilka risker som finns vid vägarbete och hur dessa kan förebyggas. I utbildningen behandlar man även trafikanters beteende samt trafiksäkerhetsfrågor.

Förkunskapskrav: Arbete på väg 1.1,1.2,1.3

Innehåll

Utöver en fördjupad kunskap om kraven från utbildning Arbete på väg 1.1-1.3 skall deltagaren få:

-Kunskaper i hur man hanterar och använder energiupptagande skyddsanordningar

-Veta hur anordning X5 Gul ljuspil eller pilar ska användas.

-Veta hur fordon med energiupptagande skyddsanordning ska placeras på vägbanan, för att uppnå god arbetsmiljö och säkerhet för trafikanter.

-Ha god kännedom om regler och lagar enligt de regelverk som tillämpas.

 Certifiering

Certifiering sker hos Trafikverkets respektive förarprovskontor.

Giltighetstid godkänd certifiering är 4 år.