Arbete på väg 1.3 utbildningSteg 1.3 grundkompetens för att få utföra vägarbete

Kompetens enligt steg 1.3 ger behörighet att utföra drift och underhållsarbeten samt planering och projektering. Den som innehar kompetens enligt Steg 1.3 får även biträda den som har kompetens enligt Steg 2.2 det vill säga den utmärkningsansvarige.

Målgrupp: Personal som utför vägarbete eller liknande arbeten, exempelvis projekteringsupp-drag, ledningsarbeten, på en vägbana eller tillhörande innerslänt (vägslänt) där passerande fordon förekommer, personal som utför anläggningsarbeten, medarbetare till person som utför arbeten med steg 2 krav, personal som utför servicearbeten exempelvis monterar vägmärken, utför renhållning etc.

Syfte/Målsättning

Utöver grundkompetens skall personal ha:

Anpassad kompetens för det arbete som personen utför. Inneha allmänna kunskaper om Trafikförord-ningen, Vägmärkesförordningen och dess föreskrifter, kunna specifikt de bestämmelser som gäller för arbetets utförande. Kunna Trafikverkets regelverk för aktuellt arbete. Kunna undvika de risker som kan uppstå med passerande fordonstrafik. Kunna ta emot instruktion och utföra arbetet som person med steg 2 kompetens förmedlar. Kunna agera som vakt.

Innehåll

  • Väglagen, Vägförordningen
  • Trafikförordningen och dess föreskrifter
  • Vägmärkesföreskriften och dess föreskrifter
  • AML och dess föreskrifter. AFS 1999:3, AFS 2001:1 och AFS 2006:6
  • Trafikverkets regelverk TRVK Apv
  • Regler och bestämmelser för vakt

Förkunskapskrav: Allmän grundkompetens (Steg 1:1).

Utbildningen avslutas med ett skriftligt kunskapstest för att säkerställa att kunskapskraven uppnås.