Arbete på väg 3B (APV) utbildningKURSBESKRIVNING
Arbete på väg Nivå 3B

STYRANDE DOKUMENT
Trafikverket (tidigare Vägverket) IFS 2009:4 samt beslut TRV 2011/44052A.
Arbetsmiljölagen 1977:1160. Personal som utför vakts uppgift enligt § 76 i vägmärkesförordningen (SFS 1978:1001), vid vägarbete på väg där Trafikverket är väghållare.

ANTAL
Max antal deltagare per kurstillfälle är 15 deltagare

KURSINNEHÅLL
Vakts- och/eller lots uppgifter
Personligt uppträdande
Utrustning
Postplats 
Lagar och regler
Tillvägagångssätt
Oönskade händelser

MÅLGRUPP
Personal som utför vakt- eller lotsarbete vid vägarbete på väg där Trafikverket är väghållare ska ha samma kompetens oavsett om man arbetar som vakt eller lotsbilsförare, och utbildning enligt
Nivå 2.

Kursen bör anpassas till befintlig arbetsplats.

KURSMÅL
Kursen tar b. la. upp kraven på vilken utrustning som ska användas, tecken för vakten, hur man ordnar en postplats så att trafikanterna närmar sig postplatsen i låg hastighet. Att ta-planen är anpassad efter platsens förhållanden. Hur man som vakt ska agera på ett informativt och korrekt sätt.  

KURSLÄNGD
Cirka 4 timmar

FÖRKUNSKAP
Nivå 2 och körkort med behörighet lägst B.

ÖVRIGT

Deltagarna erhåller studiematerial.
Kursen avslutas med teoritest och deltagarna erhåller ett utbildningsintyg vid godkänt resultat.
Intyget giltigt i 60 månader.