ADR 1.3 UtbildningSyftet med utbildningen är att personalen ska få kännedom om de risker och faror som är förknippade med det farliga gods som de hanterar och vilka regler som är tillämpliga.

Denna utbildning, rör de personer som är delaktiga i transporter av farligt gods som inte omfattas av kravet på ADR-intyg, t ex vid transport av värdeberäknad mängd, begränsad mängd, reducerad mängd, lastning eller lossning eller transportplanering av farligt gods.

Utbildningen passar även för dig som arbetar med inköp eller transporterar farligt gods men inte omfattas av kravet på ADR-intyg.

Våra ADR 1.3 utbildning kan anpassas efter just ert behov.

Utbildningen innehåller

  • Allmän utbildning
  • Funktionsspecifik utbildning
  • Säkerhetsutbildning
  • Företags anpassad information

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Utbildningen består av halvdag lärarledd utbildning.

Krav på repetitionsutbildning

Utbildningen ska ges återkommande för att ta hänsyn till ändrade bestämmelser. Eftersom föreskrifterna revideras och uppdateras vartannat år är det lämpligt att även 1.3-utbildningen repeteras vartannat år. Den återkommande utbildningen ska
dokumenteras av arbetsgivaren.

Kurslitteratur, praktiska övningar, ADR-kurslitteratur och frukost ingår i priset.

Efter godkända prov erhålls ett ADR 1.3-intyg.