Buss- eller lastbilsförare, måste du gå en fortbildning om minst 35 timmar inom en femårs period för att få ett yrkesförarkompetensbevis och få utföra yrkesmässiga transporter. En stor och viktig del är deltagarnas utbyte av egna erfarenheter.

Omfattning:

Genomgång av regler och nyheter inom en rad olika områden för Yrkeskompetensbevis Godstransporter eller Persontransporter.

  • Block 1 Sparsamkörning
  • Block 2 Specifika transporter
  • Block 3 Lagar & Regler
  • Block 4 Ergonomi & Hälsa (inkl. HLR)
  • Block 5 Säkerhet & Kundfokus (inkl. brand)

Genomförande: 5 delkurser om minst 7 timmar vardera.

Kurslängd: 35 timmar

Kravställare: Lagen om Yrkesförarkompetens 2007:1157

Certifikat: Utfärdas av Transportstyrelsen efter genomförda 5 delkurser. Intygen gäller i 5 år. Nästa utbildningsomgång måste vara klar innan bäst före datum på tidigare intyg.