Arbete på väg 1.2 utbildningSteg 1.2 grundkompetens för att få framföra väghållningsfordon

Utbildningen ger även kunskap och behörighet att utrusta och utmärka sitt eget fordon samt hur fordonet ska placeras för att uppnå en säker arbetsmiljö samt en hög trafiksäkerhet för trafikanterna.

Utbildningen omfattar kunskap kring hur väghållningsarbete från fordon ska ske på ett trafiksäkert sätt. Hur ska fordonet placeras och hur undviker föraren de risker som kan uppstå med passerande fordonstrafik. Vilka vägmärken är tillåtna och hur ska fordonet ska utrustas på korrekt sätt. Hur ska fordonet placeras för att uppnå en säker arbetsmiljö samt en hög trafiksäkerhet för trafikanterna. Kunskap om Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter (AFS) samt vad Trafikförordningen, Väglagen och Vägförordning.

Syfte/Målsättning

Kunna utföra väghållningsarbete och transporter trafiksäkert, enligt Trafikförordningen och dess föreskrifter.

Vilka trafikanordningar som är tillåtna på väghållningsfordon och vägmärkesvagn, i rörelse respektive uppställda, enligt Vägmärkesförordningen och föreskrifter.

Undvika de risker som kan uppstå med passerande fordonstrafik. Hur väghållningsarbete ska utföras enligt väglag och vägförordning. Tillämpliga delar av AML och dess föreskrifter (AFS). Tillämpliga delar i Trafikverkets regelverk för APV.

Innehåll

  • Väglagen, Vägförordningen.
  • Trafikförordningen och aktuella föreskrifter.
  • Vägmärkesförordningen och aktuella föreskrifter.
  • AML, AFS 1999:3, AFS 2001:1, AFS 2006:6.
  • Trafikverkets regelverk och kopplingar till författningskraven.

Förkunskaper: Kompetens i enlighet med APV 1.1.

Utbildningen avslutas med ett skriftligt kunskapstest för att säkerställa att kunskapskraven uppnås.