Denna utbildning finns även på engelska.

Utbildning för byggarbetsmiljösamordnare vänder sig till den som ska verka som BAS P eller BAS U. Denna webbutbildningen fokuserar på praktisk tillämpning av. Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöförordningen och Arbetsmiljöföreskrifterna.

Om BAS P/U

Vid varje bygg- och anläggningsarbete ska det finnas en byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) och en för utförande (BAS-U) som ska utses av byggherren. Den som utses ska kunna styrka utbildning och erfarenhet för att inneha rollen. Denna kurs går igenom det ansvar som åläggs beställare, byggherre BAS-P och BAS-U.

Syftet med utbildningen

Deltagaren skall få kunskap om arbetsmiljöansvaret och hur arbetsmiljöfrågor ska beaktas från planering och projektering till utförande samt att deltagaren efter utbildning skall ha de kunskaper som krävs för att kunna fungera som byggarbetsmiljösamordnare.

Målet med utbildningen

Efter genomförd utbildning skall du ha grundläggande kunskaper om din roll som Bas-P eller Bas-U.

Omfattning:

  • Regelverk, Lagar och föreskrifter
  • Roller, Samordning och Ansvar
  • Olyckor, Statistik och Arbetsmiljörisker
  • Arbetsmiljö och Skyddsarbete
  • Kunskapsprov

Styrande dokument

Arbetsmiljöverkets krav på en Byggarbetsmiljösamordnare finns i ändringsföreskriften AFS 2008:16 om Byggnads- och Anläggningsarbete § 6.

Utbildningen genomförs online. Den avslutas med prov, vid godkänt resultat får du ditt intyg.