STYRANDE DOKUMENT
Allmän utbildning enligt AFS 2013:4

KURSINNEHÅLL
Teoretisk utbildning för dig som bygger ställning. Vi går igenom samtliga regler och krav, du kommer efter denna dag garanterat att
tänka dig för både en och två gånger innan du bygger din ställning. I kursen ingår information om Höga arbeten (när du arbetar från stege över 2 meter) du får veta vad som gäller och hur man undviker fallolyckor.

Exempel på innehåll:
Gällande regler för ställningsbyggnad
Vid uppförande, användning och nedmontering samt ändring
Villkor beträffande tillåten belastning
Förankring/stagning
Säkerhet vid uppförande, nedmontering eller ändring
Fallskydd
Hantering av ställningsmaterial, upp- och nedtransport

MÅLGRUPP
Deltagare som behöver kunskap om olika ställningstypers konstruktion samt behörighet att bygga och bedöma ställningar. Den riktar sig till dem som arbetar med att montera eller riva byggnadsställningar upp till 9 meter.

KURSLÄNGD
8 timmar

Registreras ID06.